Fotovoltaika

Příspěvek od státu až 200 000 Kč

S nabíječkou na elektroauto Vám stát přispěje až na 50% nákladů na výstavbu Vaší fotovoltaické elektrárny.D&A Meliorem společnost s ručením omezeným - 1230