Fotovoltaika

Příspěvek od státu až 301 500 Kč

S nabíječkou na elektroauto Vám stát přispěje až na 60% nákladů na výstavbu Vaší fotovoltaické elektrárny.