Fotovoltaický měnič SOMI

15.10.2022


Třífázový hybridní střídač

SOMI

100% nesymetrický výstup, každá fáze

Maximální výkon až 50 % jmenovitého výkonu

48 V nízkonapěťová baterie, konstrukce s transformátorovým oddělením

6 časových úseků pro nabíjení/vybíjení baterie

Maximální nabíjecí/vybíjecí proud 240 A

Řízení poklesu frekvence, Max. 16ks paralelně

Párování stejnosměrného a střídavého proudu pro modernizaci stávajícího solárního systému

Podpora ukládání energie z dieselového generátoru