Novostavba

12.05.2024

Dotace na výstavbu nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností využívající energii z obnovitelných zdrojů

Kdo může žádat

  • První vlastník nebo stavebník rodinného domu
  • Nabyvatel rodinného domu, který dům koupil od prvního vlastníka či stavebníka do 2 let od dokončení stavby
  • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

  • Jednorázovou částku 535 000 Kč na stavbu nebo koupi domu s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie.

Jak požádat o dotaci

  • Výhradně elektronicky přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
  • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

  • Podrobné podmínky dotace jsou uvedeny v Závazných pokynech pro žadatele – Rodinné domy
  • Všechny potřebné dokumenty najdete na stránce Dokumenty pro rodinné domy

Dotace : 535 000 – 535 000 Kč

D&A Meliorem společnost s ručením omezeným - 1230