Servisní činnost pro FVE

Víte, že...

Fotovoltaická elektrárna může být při neodborné instalaci nebo zanedbané údržbě nikoliv dobrý sluha, ale velmi zlý pán? Jedná se o elektrické zařízení, kde je na straně panelů dosahováno velmi nebezpečného stejnosměrného napětí až několika stovek voltů! Jako pro každé elektrické zařízení i pro Vaši FVE platí povinnost dle ČSN331500 provádět pravidelně revize elektrického zařízení. Po uplynutí lhůty, která je pro převážnou většinu instalací 4 roky, má provozovatel FVE povinnost nechat vypracovat periodickou zprávu o revizi elektrického zařízení.

Naši technici se pravidelně v praxi setkávají s velmi neodborně provedenými instalacemi FVE, kde je jen otázka času, kdy se stane nějaká porucha nebo úraz. Kromě zcela prioritní otázky bezpečnosti Vašeho domova, firmy, chaty nebo výrobní haly je zde i nezanedbatelná stránka ekonomická. Při případném požáru je nutné předložit pojišťovně platnou revizi elektrického zařízení. V opačném případě je velmi obtížné se domáhat náhrady škody od pojišťovny.

Nechte si zkontrolovat Vaši FVE odborníkem!

D&A Meliorem společnost s ručením omezeným - 1230