Dotační bonusy

12.05.2024
Bonusy za kombinace více úsporných opatření, bonusy pro žadatele ze znevýhodněných regionů a pro environmentálně šetrná řešení

Kolik získáte

  • 10 000 Kč za vybrané kombinace opatření – např. zateplení + tepelné čerpadlo = 10 000 Kč, zateplení + tepelné čerpadlo + dešťovka = 20 000 Kč
  • Bonus 10 % z celkové výše dotace pro žadatele z Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a z obcí podporovaných státem
  • až 30 000 Kč za environmentální řešení projektu podle počtu bodů získaných pomocí environmentálního kalkulačního nástroje SFŽP ČR (1 bod = 300 Kč)
  • 10 000 Kč dodatečný bonus za připojení bojleru o minimálním objemu 120 l k fotovoltaické elektrárně
  • 30 000 Kč dodatečný bonus za kombinaci fotovoltaické elektrárny se zateplením

Za jakých podmínek získáte bonus

  • Podrobnosti si přečtěte v dokumentu: Závazné pokyny pro žadatele – Rodinné domy
  • Všechny potřebné dokumenty najdete na stránce Dokumenty pro rodinné domy
D&A Meliorem společnost s ručením omezeným - 1230