INSTALACE KLIMATIZACE

04.03.2024

Nevhodně navržený projekt a volba výrobků mohou mít za následky zvýšenou spotřebu elektrické energie, poddimenzování výrobku a tedy nedostatečný výkon zařízení, nesplnění očekávání zákazníka a další náklady na opravy a úpravy systému.

Nekvalitně provedená instalace s sebou nese i rizika častých poruch, zvýšené hlučnosti výrobku, zkrácení životnosti systému apod., přičemž tyto závady nejsou způsobeny nekvalitním výrobkem, ale pouze špatnými instalačními postupy.

Nedodržením těchto postupů může dojít i k úniku chladiv. Případný únik chladiva se při neodborné instalaci nebo závadě podílí na změně klimatu a negativně ovlivňuje životní prostředí.

Výběr prověřeného partnera Vám umožní předejít problémům se zanedbaným servisem a údržbou a vyvarujete se neodborným a často zdlouhavým a drahým opravám.

CENA INSTALACE

Dělené klimatizace řadíme mezi pevně instalované a jsou vhodné pro celoroční provoz chlazení / topení. Montáž zahrnuje nutnost stavebních úprav, vzájemné propojení vnitřní a venkovní jednotky a elektrické připojení většinou venkovní jednotky na předepsaný jistič podle typu klimatizace. Jednou z podmínek záruky dělených klimatizací je odborná instalace.
Cena odborné instalace dělených klimatizačních jednotek není součástí ceny výrobku, ale je vždy smluvní položkou mezi zákazníkem a instalační firmou. Její cena je odvozena od konkrétních požadavků zákazníka a také podle specifikace místa instalace. Orientační cena běžné instalace je 8.000,- Kč, minimálně však 5.000,- Kč (tato částka nezahrnuje zákonem stanovenou sazbu DPH). Instalace v následující cenové specifikaci zahrnuje:

  • montáž venkovní a vnitřní jednotky od země maximálně do výše 2,5m
  • zdálenost mezi venkovní a vnitřní jednotkou bude do 4m
  • prostup propojovacích trubek běžnou cihlovou zdí
  • uložení propojovacích trubek a odvod kondenzátu společně do plastové lišty
  • připojení k napájení do zákazníkem předem připraveného rozvodu ~ 220 - 240/50Hz
  • konzola pro uchycení venkovní jednotky, náklady na přepravu a ostatní vícepráce nejsou v ceně zahrnuty


D&A Meliorem společnost s ručením omezeným - 1230