Odpínání fotovoltaických panelů v případě poruchy či požáru

24.05.2024
Na standardním zařízení nebo technologii pod napětím by v případě požáru mělo být vypnutí hlavního vypínače či jističe a odpojení od sítě dostatečnou garancí bezpečnosti pro zasahující opraváře, či hasiče.

D&A Meliorem s.r.o. 

  • Ochrana motorů tepelnými nadproudovými relé
  • Motorové spouštěče pro ovládání a jištění motorů až do 15 kW
  • Stykače se zvýšenou odolností proti otřesům a vibracím

U fotovoltaiky je to ale jiné. V případě požáru na hlavním rozváděči nebo na některé sekci solárních panelů, nebo v některých případech požáru dřevěné nosné konstrukce v důsledku zkratu mezi články, totiž i po odpojení fotovoltaické elektrárny od sítě, vyrábějí panely nadále elektřinu a na sběrnicích je nebezpečné stejnosměrné napětí 600 V nebo až 1000 V. Hašení požáru vodou tak vystavuje zasahující hasiče velkému riziku úrazu stejnosměrným elektrickým proudem.

Při narůstajícím zájmu o fotovoltaiku v současnosti se objevuje několik řešení. Jedním z nich je rozpojení stejnosměrné soustavy reprezentované jednotlivými řadami – stringy, pomocí speciálních stykačů. Rozpojení je pak možné ovládat dálkově z místa bezpečně přístupného pro zasahující obsluhu a umožňuje rozpojit jednotlivé sekce.

Pro spínání fotovoltaických panelů jsou normativně určeny tyto kategorie spínání (podle ČSN EN IEC 60947-4-1 ed. 4):

  • DC-1 – neinduktivní, nebo mírně induktivní zátěže; L/R ≤1ms
  • DC-PV3 – vypínání při mírném přetížení do 1,5 násobku le; L/R ≤ 1ms
  • DC-PV4 – vypínání při přetížení do 4 násobku le; L/R ≤ 1ms


Speciální stejnosměrné stykače DCxx.xPV jsou určeny do rozvaděčů fotovoltaických elektráren a slouží k bezpečnému vypnutí stejnosměrného proudu ze sběrnic solárních panelů v případě havarijního stavu elektrárny, aniž by došlo k poškození zařízení. 

Důležitá je bezpečnostní funkce tzv. "zrcadlového" rozpínacího pomocného kontaktu na stykačích, která garantuje indikaci stavu a polohy hlavních kontaktů i v případě výpadku, poškození kabelů nebo jinak způsobeného přerušení elektrického proudu (ČSN EN IEC 60947-4-1, příloha F).

D&A Meliorem s.r.o.

Jevišovice  195, 671 53 Jevišovice 
Tel.: +420 777 864 699
E-mail: info@meliorem.cz
www.meliorem.cz

D&A Meliorem společnost s ručením omezeným - 1230