Profesionální čistění panelů

07.04.2024

Základ pro výkon a životnost

Proč čistit FVE?

Nákladné poruchy

Závady způsobené absencí údržby jsou často několikanásobně dražší než cena za vyčištění!

Životnost

Znečištěný povrch panelů má negativní vliv na životnost celého systému.


Instalované solární systémy jsou denně vystaveny znečišťujícím látkám. Plošný film vzniklý usazováním prachu, pylu nebo průmyslovými exhalacemi snižuje výkon všech článků až o desítky procent. Místní zastínění způsobené mechy nebo ptačím trusem může způsobit poškození panelů v důsledku přehřívání propojených článků. Mechy na rámech panelů narušují silikonovou izolaci, která zabraňuje vniknutí nežádoucí vlhkosti, a tím zvyšují pravděpodobnost zkratu. Negativní působení nečistot se projevuje už po krátké době.

Řešením je pouze pravidelné odborné čištění.

D&A Meliorem společnost s ručením omezeným - 1230