Výroba až 20MWh

Největší systém SOMI fotovoltaické elektrárny kombinuje technologii on-grid i off-grid, což znamená systém fotovoltaické elektrárny, který může být zapojený v sítí a zároveň dokáže fungovat jako samostatný ostrovní systém. Slouží především pro vyšší přebytky do sítě a tím spojeného generování zisků. Součástí je maximální možný akumulační systém.